Ondersteuningsprogramma´s Duitsland
Voor biomassa - resp. houtsnipperverbrandingsinstallaties zijn er verschillende incentives mogelijk.
Niet alle mogelijkheden kunnen vermeld worden omdat er op nationaal, provinciaal of lokaal gebied verschillende programma´s kunnen bestaan. Vraag ernaar bij de overheid.
BAFA - Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
TFZ - Technologie- und Förderzentrum (Bayern)
KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau